Landgången - Sjöfartsforum



M/S Kung Ring sedd från Essingebron, 14 februari 2017. © Foto: Kim Viktor